Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Obwodnica drogi wojewódzkiej 719

W sobotę dnia 24 marca 2007 r. w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gminnych Nr 1 przy ul. Królewskiej  odbyło się, organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem „Przyjazna Komunikacja”, spotkanie Burmistrza Miasta Milanówka – Jerzego Wysockiego z Mieszkańcami zainteresowanymi przebiegiem obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 719.

W spotkaniu wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy Milanówka
jak również goście z terenu Grodziska i Brwinowa

Burmistrz Wysocki zapoznał zebranych ze statusem prawnym południowej obwodnicy drogi 719 (ul. Królewskiej) w Milanówku oraz przedstawił uwarunkowania prawne zmiany jej przebiegu. Następnie zaprezentował najkorzystniejszy, zdaniem władz samorządowych Milanówka i popierany przez zdecydowaną większość Mieszkańców Milanówka, północny wariant przebiegu obwodnicy. Drogą do jego zatwierdzenia jest zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Miasta Milanówka. Burmistrz przedstawił stanowiska władz gmin sąsiednich i marszałka województwa w sprawie północnego wariantu przebiegu obwodnicy. Brwinów i Podkowa Leśna są na tak, a Grodzisk Maz. i marszałek województwa optują za południowym wariantem, traktując północny wariant jako uzupełniający.

Wnioski końcowe ze spotkania są następujące:

 1. W najbliższym czasie zacznie działać zespół roboczy ds. obwodnicy. W skład tego zespołu wejdą:
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, m.in.:
  Stowarzyszenia Przyjazna Komunikacja, Komitetu Obywatelskiego Droga Królewska, Stowarzyszenia Forum Mieszkańców, Stowarzyszenia Bibuła Milanowska, Ligi Ochrony Przyrody, Stowarzyszenia Nasze Miasto, Towarzystwa Miłośników Milanówka, Stowarzyszenia Na Rzecz Miast-Ogrodów;Burmistrz Miasta Milanówka,
  • Radni Miasta Milanówka,
  • Radni Powiatu Grodziskiego,
  Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się 4 kwietnia o godzinie 18.00 w gabinecie Burmistrza Miasta Milanówka

 2. Szczegółowy harmonogram toczącej się procedury zmiany studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego miasta Milanówka, w której  priorytetową rolę odgrywa zmiana przebiegu obwodnicy, zostanie zamieszczony na stronie internetowej  i w Biuletynie Miasta Milanówka
 3. Przedstawiciele zespołu roboczego ds. obwodnicy w rozmowach z władzami samorządu województwa i burmistrzem Grodziska Maz. będą forsować północny przebieg obwodnicy.
 4. O sprawie obwodnicy Mieszkańcy będą na bieżąco informowani na stronie internetowej Miasta i na łamach Biuletynu Miasta Milanówka.

Jerzy Wysocki
Burmistrz Miasta Milanówka


Wersja do druku