Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Stowarzyszenia

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca J. Kusocińskiego


Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego
Prezes hm. Paulina Gajownik
Adres 01-067 Warszawa, ul. Piaskowa  4
Telefon 22 621 65 14
E-mail stoleczna@zhp.pl, choragiew@stoleczna.zhp.pl
Strona WWW
www.stoleczna.zhp.pl
Rodzaj organizacji
stowarzyszenie rejestrowe / organizacja pożytku publicznego
Nr KRS lub inny
0000268913
Organ rejestrujący
NIP 527 25 26 138
REGON 140786064
Nr konta bankowego
91 1140 1010 0000 5424 7800 1001
Chorągiew Stołeczna ZHP Hufiec Milanówek
Prezes hm Monika Piekut
Adres 05-822 Milanówek, ul. Królewska 69
Telefon 604 615 334
E-mail hufiec@zhpmilanowek.pl
Strona www www.zhpmilanowek.plwww.facebook.com/zhpmilanowek
Nr konta bankowego 80 1240 1138 1111 0010 2998 8548
Obszar działań
Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka, nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów, upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni, stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi, upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą.
Logo zobacz logo
Statut zobacz dokument

Wersja do druku