Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Laureaci XI edycji Milanowskiego Liścia Dębu

Prof. Michał Inkielman – członek Towarzystwa Miłośników Milanówka (od 10 lat) i członek-założyciel Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od wielu lat jest inicjatorem i realizatorem wielu działań społecznych w naszym mieście, służących upowszechnianiu oświaty i usprawnieniu życia. Jego działalność dydaktyczna i organizacyjna wielokrotnie spotkała się z wyrazami uznania ze strony władz oświatowych w Warszawie, które przyznały mu m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej i Srebrny Krzyż Zasługi oraz wiele innych odznaczeń.

Jeszcze jako protektor Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania był inicjatorem umowy o współpracy z Urzędem Miasta Milanówka oraz Liceum na Wójtowskiej. Z jego inicjatywy wykładowca WSISiZ – bez obciążania szkoły kosztami finansowymi – poprowadził w tej szkole zajęcia komputerowe. Współpraca uczelni ze szkołą była znacznie szersza, bowiem polegała także na organizowaniu wycieczek uczniów do pracowni specjalistycznych na uczelni, co przyczyniło się do poszerzenia wiedzy młodych milanowskich adeptów informatyki.

Od 2003 r. współpracuje z zarządem TMM uczestnicząc w dyskusjach programowych oraz bezinteresownie w realizacji wielu projektów, a wśród nich wymienić należy piękne opracowanie graficzne folderu „Szopen w Milanówku” wydanego wspólnie przez TMM, MU3W i MCK. Prace związane ze składem, opracowaniem graficznym, zamieszczeniem własnych zdjęć wykonał jako wolontariusz.

Wśród wielu realizacji wykonanych dla miasta wymienić należy jego autorski reportaż filmowy zamieszczony na stronie miasta, a dotyczący pobytu delegacji Milanówka w partnerskim mieście niemieckim Welzheim.

Jego prace filmowe obejmują współdziałanie z Międzypokoleniowym zespołem teatralnym. Jeden z nakręconych przez niego filmów przyczynił się do zakwalifikowania milanowskiego zespołu teatralnego do Ogólnopolskiego Konkursu Teatrów Amatorskich UTW w Krakowie, gdzie zespół nie tylko zaprezentował wysokie umiejętności artystyczne, ale i zarazem przyczynił się do promowania naszego miasta.

Informując o wkładzie prof. Inkielmana w realizacje teatralne dodajmy, że był pomysłodawcą spektaklu „Światło i dźwięk” promującym willę „Waleria” w czasie IV Festiwalu Otwartych Ogrodów w Milanówku.

Prof. Inkielman odgrywa ważną rolę w działalności MU3W, w którym jest członkiem Rady Programowej, a ponadto redaktorem graficznym i technicznym, wykonując skład, zdjęcia, przygotowanie graficzne do drukarni „Gazetki MU3W” (wszystko to społecznie), promując działalność Uniwersytetu, ale również i miasta (gazetka w wersji elektronicznej dociera do organów państwowych – Kancelaria Prezydenta, Premiera, Rzecznika Praw Obywatelskich, do portali społecznościowych oraz do czytelników w kraju i za granicą).

Ponadto jest administratorem strony internetowej MU3W, zarządza bazą danych, prowadzi dokumentację fotograficzną i filmową Uniwersytetu.

Bez wątpienia na szczególne uznanie zasługuje praca prof. Inkielmana na rzecz utworzenia i działalności Spółki Wodnej. Jako ekspert w sprawach problemów wodnych (habilitacja na ten temat) był inicjatorem, a zarazem współautorem listu otwartego do mieszkańców miasta dotyczącego tzw. podtopień i rozwiązania tego problemu. W zarządzie Spółki działa jako wiceprzewodniczący nie pobierając z tego tytułu wynagrodzenia.

Warto podkreślić fakt, iż prof. Michał Inkielman regularnie uczestniczy w posiedzeniach wielu stałych komisji Rady Miasta oraz obradach plenarnych Rady w miarę możliwości zabierając głos jako człowiek o dużym doświadczeniu życiowym i zawodowym.


Wersja do druku