Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Modernizacja rowów melioracyjnych w Gminie Milanówek

Modernizacja rowów melioracyjnych w Gminie Milanówek dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 42.606,82 zł.

W dniu 20.12.2013 r. Gmina Milanówek podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  umowę na dofinansowanie  realizacji zadania pn. „Modernizacja rowów melioracyjnych w Gminie Milanówek”. Kwota przyznanej dotacji wynosi 42.606,82 zł. W ramach zadania przeprowadzono prace modernizacyjne rowu Grudowskiego oraz dwóch rowów melioracyjnych w ul. Lipowej – RS-18/3/2 i RS-18/3/2a. Prace polegały na robotach ziemnych (pogłębienie, wykonanie wykopu liniowego pod przepusty) oraz robotach budowlanych (wymiana umocnień, rurociągu oraz oczyszczenie przepustów). Realizacja przedsięwzięcia przyczyniła się do poprawy odprowadzania wód opadowych z terenów zurbanizowanych oraz ustabilizowania zwierciadła wód gruntowych i podsiąkowych, zgodnie z dokumentacją zadań inwestycyjnych melioracji szczegółowych.


Wersja do druku