Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Dotacje dla placówek oświatowych

Na podstawie art.89d ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w związku z  art. 78c ogłasza się zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów przyjętą do wyliczenia dotacji dla przedszkoli w Gminie Milanówek w 2017 roku:

L.p. Obowiązuje Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli w zł Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu
1 styczeń 2017 r. 8 545,08 zł 385
Aktualizacja
2 marzec 2017 r. 8 586,51 zł 385
Aktualizacja II
3 listopad 2017 r. 9 457,92 zł 369

Niepubliczne przedszkola otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Milanówek w wysokości 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji następuje:

  1. W miesiącu roku budżetowego następującego po miesiącu, w którym  upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy
  2. W październiku roku budżetowego.

Aktualizacja statystycznej liczby dzieci następuje w październiku roku budżetowego.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej wypłacana na podstawie stawki najbliższej gminy w rozumieniu ustawy o systemie oświaty tj. Gminy Józefów wynosi w 2017 r. 7 906,68 zł


Wersja do druku