Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Oświadczenia majątkowe 2017

Poniżej przedstawiamy zestawienie oświadczeń majątkowych osób, które są zobligowane do ich złożenia zgodnie z art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym: „Radni, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym”.

Urząd Miasta Milanówka

 1. Małgorzata Beta - podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
 2. Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta
 3. Maciej Jastrzębski - Sekretarz Miasta (zakończenie)
 4. Wiesława Kwiatkowska - Burmistrz Miasta Milanówka
 5. Danuta Ewa Markowska - Inspektor w Urzędzie Stanu Cywilnego
 6. Emilia Misiak - kierownik Referatu Ochrony Środowiska
 7. Bożena Sehn - skarbnik w Urzędzie Miasta Milanówka
 8. Joanna Sabina Sierpińska - kierownik Referatu Technicznej Obsługi Miasta
 9. Adriana Urszula Siłka-Lesiakowska - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
 10. Grażyna Stasiuk - zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 11. Łukasz Stępień - Zastępca Burmistrza
 12. Ewa Szelachowska - Inspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym
 13. Katarzyna Wąsińska-Jano - kierownik Referatu Oświaty

Jednostki Miasta

 1. Elżbieta Abramczuk-Kalinowska - zastępca dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury
 2. Elżbieta Abramczuk-Kalinowska - zastępca dyrektora Milanowskiego Centrum Kultury (zakończenie)
 3. Elżbieta Abramczuk-Kalinowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozpoczęcie)
 4. Elżbieta Bielawska - kierownik Sekcji Świadczeń OPS
 5. Sebastian Maksymilian Budziszewski - Prezes Zarządu Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
 6. Krzysztof Filipiak - dyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 3
 7. Marianna Frej - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
 8. Grażyna Dorota Kolatorska - zastępca kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
 9. Krystyna Kott - kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
 10. Aneta Majak - dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury
 11. Dorota Malarska - dyrektor Przedszkola nr 1
 12. Bohdan Okniński - komendant Straży Miejskiej w Milanówku
 13. Joanna Pałuba - dyrektor ZGKiM
 14. Ewelina Pawłowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
 15. Ewelina Pawłowska - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej (zakończenie)
 16. Anna Sawwidis - dyrektor Zespołu Szkół Gminnych nr 1

Wersja do druku