Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/12/TOM/15 Wykonanie koncepcji budowy sieci kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części Milanówka oraz wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicy pasa drogowego

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
Formularz oferty
załącznik nr 1

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

załącznik nr 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków
załącznik nr 3
Wykaz wykonanych usług
załącznik nr 4
Informacja wykonawcy o dysponowaniu osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
załącznik nr 5
Wzór umowy pobierz plik
Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik

Termin składania ofert: 29.07.2015 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 29.07.2015 r. godz. 11:00

Osoba odpowiedzialna: Zbigniew Skłodowski


Wersja do druku