Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP.271/3/OM/11 - Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(doc - 146 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 222.5 kB)
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Pobierz dokument
(doc - 54 kB)
Załącznik nr 2 - Tabela kosztowa
Pobierz dokument
(pdf - 108.8 kB)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków
Pobierz dokument
(doc - 33.5 kB)
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych usług
Pobierz dokument
(doc - 45 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz potencjału technicznego
Pobierz dokument
(doc - 45 kB)
Załącznik nr 6 - Wykaz personelu
Pobierz dokument
(doc - 44 kB)
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o uprawnieniach personelu
Pobierz dokument
(doc - 41.5 kB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz dokument
(doc - 44 kB)
Załącznik nr 9 - Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom
Pobierz dokument
(doc - 42 kB)
Załącznik nr 10 - Wzór umowy
Pobierz dokument
(doc - 125 kB)
Protokół z otwarcia ofert
Pobierz dokument
(doc - 209.5 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty
Pobierz dokument
(doc - 212.5 kB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 60.5 kB)


Nr sprawy: ZP.271/3/OM/11
Osoba odpowiedzialna: Marta Okoń i Emilia Parchan
Przetarg dodano: 10.02.2011
Osoba wprowadzająca informacje: Michał Piwek


Wersja do druku