Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Menu podmiotowe»  Urząd Miasta»  Zamówienia publiczne/Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP.271/11/TOM/11 - Budowa przyłączy kanalizacyjnych do posesji mieszkańców w Milanówku

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Pobierz dokument
(doc - 141.5 kB)
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 201.5 kB)
Załącznik nr 1 - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Pobierz dokument
(doc - 75.5 kB)
Załącznik nr 2 (projekty) do wglądu u Zamawiającego
Pobierz dokument
( - 4 kB)
Załącznik nr 3 - Formularz oferty
Pobierz dokument
(doc - 57 kB)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków
Pobierz dokument
(doc - 35.5 kB)
Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych zamówień
Pobierz dokument
(doc - 45 kB)
Załącznik nr 6 - Potencjał techniczny
Pobierz dokument
(doc - 45 kB)
Załącznik nr 7 - Wykaz personelu
Pobierz dokument
(doc - 43.5 kB)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o uprawnieniach personelu
Pobierz dokument
(doc - 42 kB)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Pobierz dokument
(doc - 45 kB)
Załącznik nr 10 - Wykaz prac powierzonych Podwykonawcom
Pobierz dokument
(doc - 42.5 kB)
Załącznik nr 11 - Wzór umowy
Pobierz dokument
(doc - 131 kB)
Protokół z otwarcia ofert
Pobierz dokument
(doc - 205.5 kB)
Zawiadomienie o wyborze oferty
Pobierz dokument
(doc - 209.5 kB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Pobierz dokument
(doc - 54.5 kB)


Nr sprawy: ZP.271/11/TOM/11
Osoba odpowiedzialna: Wiesław Krendzelak, Andrzej Kowalski
Przetarg dodano: 06.07.2011
Osoba wprowadzająca informacje: Michał Piwek


Wersja do druku