Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o zamówieniu ZP.271/1/OŚZ/13 „Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz oferty
załącznik 1
Tabela kosztowa
Oświadczenie o spełnianiu warunków
załącznik 3
Wykaz wykonanych usług 
załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oswiadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Wykaz podwykonawców

załącznik 9

Wzór umowy załącznik 10
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 11.01.2013 r
Osoby odpowiedzialne: Emilia Misiak, Emilia Parchan


Wersja do druku