Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie dot. postepowania o udzielnie zamówienia publicznego ZP.271/2/TOM/13 „Profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Formularz oferty
załącznik 1
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz wykonanych robót
załącznik 3
Wykaz potencjału technicznego załącznik 4
Wykaz personelu załącznik 5
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 6
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 7
Wzór umowy
załącznik 8
Pytania wraz z odpowiedziami pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 25.01.2013 r.

Osoba odpowiedzialna: Stanisław Borkowski


Wersja do druku