Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/3/TOM/13 "Remonty dróg gruntowych żużlem paleniskowym na terenie miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz wykonanych robót
załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Wzór umowy
załącznik 9
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Osoba odpowiedzialna: Stanisław Borkowski

Termin składania ofert: 28.01.2013 r.


Wersja do druku