Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/4/TOM/13 „Wykonanie dokumentacji projektowej inwestycji pn."Rewitalizacja zabytkowej willi Waleria wraz z rozbudową o nowy pawilon"

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zmiana SIWZ I
pobierz dokument
Zmiana SIWZ II pobierz dokument
Projekt koncepcyjny - Załącznik nr 1
Opis
Budynek
Piwnice
Parter
1 Piętro
Poddasze
Prezentacja
Plansza 2 prezentacja
Plansza 3 sytuacja prezentacji
Formularz oferty załącznik 2
Formularz oferty - poprawiony załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz wykonanych robót
załącznik 4
Wykaz personelu załącznik 5
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 6
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 7
Wzór Umowy załącznik 8
Odpowiedź na pytania I
pobierz dokument
Odpowiedź na pytania II
pobierz dokument
Odpowiedź na pytania III pobierz dokument
Odpowiedź na pytania IV pobierz dokument
Odpowiedź na pytania V
pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kaleta, Andrzej Rogalski
Termin składania ofert
: 25.02.2013 r.Wersja do druku