Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/5/OŚZ/13 „Wiosenny wywóz liści z prywatnych posesji i terenów użyteczności publicznej w granicach miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz dokument
Zmiana treści SIWZ pobierz dokument
Harmonogram odbioru
załącznik 1
Zmiana Harmonogram odbioru załącznik 1
Terminarz odbioru
załącznik 2
Zmiana Terminarz odbioru załącznik 2
Formularz oferty
załącznik 3
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Wykaz Podwykonawców załącznik 9
Wzór umowy załącznik 10
Pytania z odpowiedziami pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze ofert pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 07.03.2013 r.

Zmieniony termin składania ofert na 20.03.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Emilia Misiak, Karolina Kępka


Wersja do druku