Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/8/ORG/13 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -I
pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - II
pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz dokument
Zmiana treści SIWZ - I
pobierz dokument
Zmiana treści SIWZ - II pobierz dokument
Opis przedmiotu zamówienia
załącznik 1
Opis przedmiotu zamówienia - ZMIANA
załącznik 1A
Formularz oferty załącznik 2
Kalkulacja cenowa
załącznik 3
Kalkulacja cenowa -ZMIANA
załącznik 3A
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 5
Oświadczenie
załącznik 6
Wykaz Podwykonawców załącznik 7
Wzór umowy załącznik 8
Pytania i odpowiedzi - 1
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 2 pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz dokument

Termin składania ofert: 27.03.2013 r.
Zmieniony termin składania ofert:
02.04.2013 r.
Osoby odpowiedzialne:
Michał Piwek, Łukasz Ryk


Wersja do druku