Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie o zamówieniu Nr ZP.271/10/OŚZ/13 "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Milanówek"

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana SIWZ pobierz dokument
Opis przedmiotu zamówienia
załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonywanych usług załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie załącznik 9
Wykaz prac powierzonych podwykonawcom załącznik 10
Wzór umowy
załącznik 11
Zmiana: wzór umowy załącznik 11 (zmieniony)
Uchwała Nr 231/XXII/12 załącznik 12
Uchwała Nr 265/XXV/13 załącznik 13
Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Milanowka załącznik 14
Wytyczne do obliczenia ceny oferty załącznik 15
Pytania i odpowiedzi - 1
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 2 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 3
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 4
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 5
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 6 pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty
pobierz dokument
Zawiadomienia o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Anna Dziemiańczyk i Emilia Misiak
Termin składania ofert: 23.05.2013r


Wersja do druku