Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/12/OŚZ/13 "Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie od maja do października 2013 roku”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana SIWZ pobierz dokument
Specyfikacja techniczna
załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonywanych usług
załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wzór umowy załącznik 10
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze ofert pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 30.04.2013r.

Osoby odpowiedzialne: Aneta Węgrzynowicz, Emilia Misiak


Wersja do druku