Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/13/TOM/13 „Konserwacja dróg gruntowych tłuczniem na terenie miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana SIWZ pobierz dokument
Specyfikacja techniczna
załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonywanych robót
załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wzór umowy załącznik 10
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze ofert pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 16.05.2013 r.
Zmiana terminu składania ofert: 22.05.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Stanisław Borkowski, Andrzej Kaleta


Wersja do druku