Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia ZP.271/14/BF/13 „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 6 300 000PLN”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Formularz oferty załącznik 1
Tabela kosztów kredytu załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 4
Oświadczenie
załącznik 5
Uchwała RIO
załącznik 8
Opinia RIO załącznik 9
Pytania  i odpowiedzi - 1
pobierz dokument
Pytania  i odpowiedzi - 2
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 3
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 4 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 5 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 6 pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamóweinia pobierz dokument

Termin składania ofert: 21.06.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Bożena Sehn, Dorota Graczyk


Wersja do druku