Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Zapytanie cenowe


Z A P Y T A N I E    C E N O W E

o udzielenie zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

na wykonanie: Wykonanie artykułów promocyjnych projektu pn.: „eMilanówek, System pubicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”

nazwa rodzaju zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie artykułów promocyjnych projektu pn.: „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”:

  • 200 szt. parasoli - dużych – kolor granatowy – logotypy w wersji monochromatycznej
  • 220 szt. smyczy 1,5 cm – kolor granatowy – po jednej stronie logotypy w wersji monochromatycznej po drugiej stornie: „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
  • 220 zestawów (pojemnik granatowy wraz z karteczkami na biurko) - logotypy w wersji monochromatycznej oraz napis „eMilanówek, System publicznych punktów dostępu do Internetu oraz zintegrowany system telefonii VoIP, w ramach budowy Miejskiej Sieci Informatycznej”
  • 600 szt. ołówków dużych - logotypy w wersji monochromatycznej
  • 200 kompletów piśmienniczych (długopis + ołówek automatyczny) - logotypy w wersji monochromatycznej
  • 200 szt. etui na komplet piśmienniczy

Przy oznaczeniu materiałów informacyjnych i promocyjnych należy stosować odpowiednie znaki graficzne, które stanowią logotypy RPO WM zgodnie z załącznikiem numer 1 do „Wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WM 2007-2013”

 

Termin realizacji/wykonania zamówienia: 28.06.2013
Warunki płatności:
przelew 14 dni od daty otrzymania faktury
Forma złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2013 do godz 16:00 w formie:

  • w wersji elektronicznej na adres e-mail: promocja@milanowek.pl

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające rejestrację firmy

 

P.O. Kierownik Referatu Informatyki
-/-
Robert Wojtczak

Zmieniony czas składania ofert - 21 czerwca 2013 r.


Wersja do druku