Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/16/TOM/13 "Bieżące utrzymanie dróg asfaltowych – remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych na terenie miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonywanych robót
załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie załącznik 9
Wzór umowy
załącznik 10
Pytanie wraz z odpowiedzią pobierz dokument
Zmiana treści SIWZ pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 05.08.2013 r.

Zmiana terminu składania ofert: 08.08.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Andrzej Kaleta, Stanisław Borkowski


Wersja do druku