Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/17/TOM/13 "Przebudowa ulicy Głowackiego w Milanówku”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Informacja o zmianie treści SIWZ pobierz dokument
Specyfikacja techniczna załącznik 1
Projekt drogowy załącznik 2a
załącznik 2b
Projekt odwodnienia
załącznik 3
Kosztorys ofertowy załacznik 4
Formularz ofertowy załącznik 5
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 6
Wykaz wykonywanych robót
załącznik 7
Wykaz personelu załącznik 8
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 9
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 10
Oświadczenie załącznik 11
Wzór umowy
załącznik 12
Odpowiedzi na pytania pobierz dokument
Specyfikacja Techniczna - Zmiana pobierz dokument
Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu pobierz dokument

Termin składania ofert: 06.08.2013

Osoby odpowiedzialne: Stanisław Borkowski, Andrzej Kaleta


Wersja do druku