Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Ogłoszenie dot. postępowania o udzielenie zamówienia ZP.271/18/INF/18 ”Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drukarek”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacja techniczna
załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Tabela kosztowa
załącznik 3
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 4
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 5
Oświadczenie
załącznik 6
Wzór umowy załącznik 7
Zmiana treści SIWZ pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Pytania z odpowiedziami - 1
pobierz dokument
Pytania z odpowiedziami - 2
pobierz dokument
Zmiana treści SIWZ dot. zamówień uzupełniających pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 02.08.2013 pobierz dokument
Pytania z odpowiedziami - 3 pobierz dokument
Zmiana treści SIWZ - 05.08.2013 r. pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.08.2013 r. pobierz dokument
Pytania z odpowiedziami - 4 pobierz dokument
Unieważnienie przetargu pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Sławomir Kledecki, Jarosław Safaryn
Termin składania ofert: 09.08.2013 r.
Zmiana terminu składania ofert: 12.08.2013 r.


Wersja do druku