Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/19/TOM/13 Przebudowa ulicy Głowackiego w Milanówku

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacja techniczna załącznik 1
Projekt drogowy załącznik 2a
załącznik 2b
Projekt odwodnienia
załącznik 3
Kosztorys ofertowy załacznik 4
Formularz ofertowy załącznik 5
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 6
Wykaz wykonywanych robót
załącznik 7
Wykaz personelu załącznik 8
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 9
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 10
Oświadczenie załącznik 11
Wzór umowy
załącznik 12
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Stanisław Borkowski, Andrzej Kaleta

Termin składania ofert: 23.08.2013 r.


Wersja do druku