Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/20/TOM/13 "Przebudowa ulicy Zachodniej w Milanówku"

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacje drogowe
załącznik 1
Projekt drogowy
załącznik 2
Przedmiar robót etap II
załącznik 3
Formularz oferty załącznik 4
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 5
Wykaz wykonywanych robót
załącznik 6
Wykaz personelu załącznik 7
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 8
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 9
Oświadczenie załącznik 10
Wzór umowy
załącznik 11
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 29.08.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Stanisław Borkowski, Andrzej Kaleta


Wersja do druku