Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/23/TOM/13 - Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i wybranych obiektów użyteczności publicznej usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Wykaz punktów poboru
załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik 3
Oświadczenie posiadania umowy lub promesy umowy
załącznik 4
Wykaz wykonanych dostaw załącznik 5
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 6
Oświadczenie
załącznik 7
Wzór umowy załącznik 8
Pytania z odpowiedziami - 1
pobierz dokument
Pytania z odpowiedziami - 2 pobierz dokument
Pytania z odpowiedziami - 3
pobierz dokument
Zmiana treści SIWZ pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 25.09.2013 r.

Zmiana terminu składania ofert: 27.09.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Andrzej Rogalski, Andrzej Kaleta


Wersja do druku