Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/25/OŚZ/13 - Pielęgnacja pomników przyrody na terenie miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana SIWZ pobierz dokument
Wykaz drzew - pomników
załącznik 1
Wykaz drzew - pomników (poprawiony załącznik) załącznik 1 (poprawiony)
Wykaz przewidywanych prac załącznik 2
Wykaz przewidywanych prac
załącznik 2 (poprawiony)
Wyjaśnienie do załącznika nr 2 pobierz dokument
Formularz oferty załącznik 3
Formularz oferty załącznik 3 (poprawiony)
Oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik 4
Wykaz wykonanych usług załącznik 5
Wykaz potencjału technicznego załącznik 6
Wykaz personelu
załącznik 7
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 8
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 9
Oświadczenie
załącznik 10
Wzór umowy załącznik 11
Ekspertyza pomników przyrody w Milanówku załącznik 12
Zestawienie oracowania ekspertyzy załącznik 12 a
Pytania i odpowiedzi - 1 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 2 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 3 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 4
pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 27.09.2013 r.

Zmiana terminu składania ofert - 02.10.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Emilia Parchan, Karolina Krajewska


Wersja do druku