Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/26/OŚZ/13 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie zimowym 2013/2014”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacja techniczna
załącznik 1
Sprostowanie do zał. 1 (14.11.2013)
zobacz dokument
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonanych usług załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wzór umowy załącznik 10
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Aneta Węgrzynowicz i Karolina Krajewska

Termin składania ofert: 14.10.2013 r.


Wersja do druku