Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/27/OŚZ/13 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Milanówek

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Zmiana ogłoszenia zamówienia (30.10.2013 r.) pobierz dokument
Sprostowanie ogłoszenia I
pobierz dokument
Sprostowanie ogłoszenia II pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana zapisów SIWZ pobierz dokument
Zmiana zapisów SIWZ (05.11.2013) pobierz dokument
Opis przedmiotu zamówienia
załącznik 1
Opis przedmiotu zamówienia - zmiana I
załącznik 1
Opis przedmiotu zamówienia - zmiana II
(30.10.2013 r.)
załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonanych usług załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wykaz Podwykonawców załacznik 10
Wzór umowy załącznik 11
Wzór umowy - zmiana (05.11.2013) załącznik 11
Uchwała 231/XXII/12 załacznik 12
Uchwała 265/XXV/13 załącznik 13
Wykaz punktów odbioru załącznik 14
Pytania i odpowiedzi - 1 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 2 pobierz dokument
Protokół otwarcia ofert (25.11.2013) pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 20.11.2013 r.

Zmiana terminu skladania ofert: 25.11 2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Emilia Misiak, Karolina Krajewska


Wersja do druku