Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/30/INF/13 "Przyłączenie do sieci Internetu i świadczenie usług dostępu do Internetu szerokopasmowego"

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (09.12.2013) pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pobierz dokument
Zmiana zapisów SIWZ (09.12.2013) pobierz dokument
Specyfikacja techniczna załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załacznik 3
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 4
Oświadczenie załącznik 5
Wzór umowy
załącznik 6
Pytania i odpowiedzi -1 (09.12.2013) pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Jarosław Safaryn, Jacek Wojdyła

Termin składania ofert: 13.12.2013 r.

Zmiana terminu składania ofert: 20.12.2013 r.


Wersja do druku