Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/31/ORG/13 „Sprzątanie i utrzymanie w ciągłej czystości pomieszczeń Urzędu Miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Opis przedmiotu zamówienia
załącznik 1
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 3
Wykaz wykonanych usług załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wzór umowy załącznik 10
Pytanie wraz z odpowiedzią pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Osoby odpowiedzialne: Michał Piwek, Łukasz Ryk

Termin składania ofert: 05.12.2013 r.


Wersja do druku