Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/33/INF/13 Budowa sieci informatycznej, systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.12.2013) pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (19.12.2013)
pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.01.2014) pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana SIWZ (19.12.2013)
pobierz dokument
Program funkcjonalno-użytkowy
załącznik 1
Sieć teleinformatyczna
załącznik 1a
System monitoringu załącznik 1b
Infomaty załącznik 1c
Hotspot załacznik 1d
VoIP załącznik 1e
Mapa poglądowa załącznik 1f
Zmiana zapisów załączników
do programu funkcjonalno-użytkowego
pobierz dokument
Zmiana zapisów załacznika 1e do programu funkcjonalno-użytkowego (14.01.2014) pobierz dokument
Formularz oferty załącznik 2
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załacznik 3
Wykaz wykonanych robót załącznik 4
Wykaz personelu załącznik 5
Oswiadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 6
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 7
Oświadczenie załącznik 8
Wzór umowy
załącznik 9
Pytania i odpowiedzi - 1 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 2 pobierz dokument
uzupełnienie (17.12.2013) pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 3 pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 4
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 5
pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi - 6 pobierz dokument
konfiguracja aktualnie posiadanej centrali pobierz plik
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz dokument

Termin składania ofert: 18.12.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Jacek Wojdyła, Michał Kowalski

Zmina terminu składania ofert: 22.01.2014r.


Wersja do druku