Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/34/OŚZ/13 Pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Formularz oferty załącznik 1
Tabela kosztów załącznik 2
Ośw. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
załącznik 3
Wykaz wykonanych usług załącznik 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik 5
Wykaz personelu
załącznik 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 8
Oświadczenie
załącznik 9
Wzór umowy załącznik 10
Wzor umowy zmiana załącznika 10
Zmiana zapisów załącznika nr 10 zobacz dokument
Protokół z otwarcia ofert zobacz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty zobacz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zobacz dokument

Osoby odpowiedzialne: Emilia Parchan, Karolina Krajewska

Termin składania ofert: 18.12.2013 r.


Wersja do druku