Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/35/O/13 „Usługi rehabilitacyjne dla mieszkańców miasta Milanówka”

Rodzaj dokumentu
Plik
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Zmiana zapisów SIWZ (13.12.2013) pobierz dokument
Wykaz zabiegów
załącznik 1
Wykaz sprzętu Zamawiającego załącznik 2
Formularz oferty załącznik 3
Cennik usług
załącznik 4
Ośw. wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik 5
Wykaz wykonanych usług załącznik 6
Wykaz personelu załącznik 7
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik 8
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik 9
Oświadczenie
załącznik 10
Wzór umowy załącznik 11
zmieniony załącznik załącznik 11 poprawiony
Zmiana zapisów Załącznika Nr 11 zobacz dokument
Pytania i odpowiedzi - 1 (13.12.2013)
pobierz dokument
Protokół z otwarcia ofert pobierz dokument
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz dokument

Termin składania ofert: 19.12.2013 r.

Osoby odpowiedzialne: Katarzyna Wąsińska-Jano, Bożena Ciesielka


Wersja do druku