Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Organizacje pozarządowe»  Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych 2012

Komunikat Komisji Konkursowej

z dnia 4 stycznia 2013 r.

dotyczący terminu rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem Nr 164 /VI/2012  Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 11 grudnia 2012 r.

 

Ze względu na dużą ilość ofert, które wpłynęły do Urzędu Miasta Milanówka w ramach w/w konkursu rozstrzygnięcie zostanie ogłoszone w dniu 7 stycznia 2013 r.

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej

/-/

Katarzyna Wąsińska-Jano  • Ogłoszenie o możliwości składania wniosków o przyznanie dotacji przeznaczonych na finansowanie sportu w Gminie Milanówek

  • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.

    Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

    Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku. Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej, wzór formularza wniosku oraz link do formularza wniosku w systemie elektronicznym można znaleźć na stronie  fundacji www.rownacszanse.pl
Uwagi dotyczące zadania można zgłaszać na piśmie do Urzędu Miasta Milanówka w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj.  do 25.09.2012 r.

  • Stowarzyszenie KRA zaprasza na bezpłatne szkolenia, które realizowane są w ramach projektu „Kreatywne Rozwojowe Aktywne Organizacje Pozarządowe”
    Uczestnikami szkolenia mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego.

    „Zarządzanie projektami – Od projektu do wniosku”

    Program szkolenia obejmuje:
    1.    Elementy projektu
    2.    Przygotowania wniosku aplikacyjnego wraz z budżetem
    3.    Podstawowe elementy zarządzania projektem
    4.    Sprawozdawczość

    Data i miejsce: 15 – 16 września oraz 29 – 30 września 2012 r. w godzinach 9.00 – 17.00,
    w Warszawie

    Zgłoszenia przyjmujemy do 10 września 2012 roku. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.stowarzyszeniekra.org.pl

    „Źródła finansowania projektów”

    Program szkolenia obejmuje:
    1.    Prezentacja poszczególnych źródeł finansowania
    2.    Wytyczne w dokumentacjach konkursowych
    3.    Poszukiwanie źródeł finansowania wybranych projektów – warsztaty

    Data i miejsce: 8 września 2012 r. w godzinach 9.00 – 17.00, w Warszawie

    Zgłoszenia przyjmujemy do 6 września 2012 roku. Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.stowarzyszeniekra.org.pl

  • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania organizuje konferencje regionalne pod hasłem „Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji”. W Warszawie konferencja zaplanowana jest na 14 listopada 2012 r.
    Celem konferencji jest zaprezentowanie działań prowadzonych w projekcie „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” oraz wyników ogólnopolskich badań sondażowych przeprowadzonych w ramach tego projektu. Dodatkowo przewidziany jest panel dyskusyjny na temat wdrażania i zarządzania zasadą równego traktowania. Organizatorzy konferencji są otwarci na propozycje szczegółowych tematów, istotnych kwestii dla regionu, wokół których zbudowana zostanie dyskusja.
    Osoby lub organizacje działające na terenie Gminy Milanówek, zaangażowane w kształtowanie strategii lub działania na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji, które chciałyby podzielić się zarówno dobrymi praktykami jak i przedstawić rzeczywiste wyzwania, problemy i zjawiska związane z problematyką równego traktowania proszone są  o zgłaszanie do 30 września br. do p. Bożeny Ciesielki
    email: ciesielka@milanowek.pl lub tel. 22 / 758 30 61 w. 116

  • Marszalek Województwa Mazowieckiego objął swoim honorowym patronatem dwa konkursy: „Mazowieckie Barwy Wolontariatu" oraz „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom", których głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkursy są etapem wojewódzkich konkursów ogólnopolskich realizowanych przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i są organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

    Regulamin konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu"
    Regulamin konkursu „Organizacja Przyjazna Wolontariuszom"

Uwagi dotyczące zadania można zgłaszać na piśmie do Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj 25.07.2012 r.


Wersja do druku