Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Gospodarka wodna»  Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Więcej informacji i kontakt:

www.mpwik-milanowek.pl


Komunikat dot. zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Milanowskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w dniu 13 listopada 2017 r. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Panią Jolantę Barbarę Tarasiuk, Pana Andrzeja Manowskiego oraz Pana Andrzeja Witolda Chordeckiego oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Gonta-Grabiec, Panią Dorotę Zbińkowską oraz Pana Marka Ogonowskiego.


Komunikat dot. odwołania Prezesa

W dniu 29 listopada Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Prezesa Zarządu Spółki MPWIK Pana Prezesa Sebastiana Budziszewskiego.

Bezpośrednimi przyczynami wskazanymi w uzasadnieniu Rady Nadzorczej jest nieprzygotowanie, w wbrew ustawowemu obowiązkowi, wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Pomimo tego, że dokument powinien być przygotowany, zgodnie z planami Spółki, w 2015 roku, dopiero po wezwaniu przez nową Radę Nadzorczą w dniu 20 listopada 2017r., Pan Prezes Sebastian Budziszewski przedstawił Burmistrzowi Miasta Milanówka dokument nazwany „wieloletnim planem”, który jednak nie spełnia wymogów stawianych przez ustawę.

W związku z licznymi skargami na działanie MPWiK składanymi przez mieszkańców i wykonawców inwestycji, Rada Nadzorcza zdecydowała o przeprowadzeniu w spółce niezależnego audytu działalności Spółki. Pan Prezes Sebastian Budziszewski odmówił zawarcia umowy na audyt, czym faktycznie uniemożliwił przeprowadzenie bezstronnego i niezależnego od siebie audytu w Spółce. Prezes nie przygotował też zestawień i informacji, o które wielokrotnie prosili członkowie Rady Nadzorczej, czym doprowadził do sytuacji, w której jego działanie nie jest skutecznie weryfikowane przez jakikolwiek organ.

Uzasadniając odwołanie Prezesa trzeba też zauważyć, że Prokuratora Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim zaskarżyła uchwałę Rady Miasta Milanówka Nr 321/XXXVII/17 z dnia 31 sierpnia 2017 określającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, przygotowane przez Prezesa MPWiK.

Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała na funkcję Prezesa MPWiK Panią Jolantę Mądrzejewską.


Wersja do druku