Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Zdrowie i rodzina»  Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin / Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin / Punkt Informacyjno - Konsultacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Oferta Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest skierowana do osób dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu miasta Milanówka, w szczególności do osób/rodzin w których występuje problem uzależnień lub przemocy w rodzinie.

Zakres pomocy Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przemocy w rodzinie.
 2. Udzielanie porad i informacji rodzinom w kryzysie spowodowanym uzależnieniem jednego z członków rodziny lub dotkniętych przemocą domową w zakresie: prawnym, psychologicznym i socjalnym.
 3. Opracowywanie doraźnych programów wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej.
 4. Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
 5. Informowanie o procedurze leczenia odwykowego, w tym pomoc w przygotowaniu wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 6. Przyjmowanie wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 7. Gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.
 8. Współdziałanie z innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

WSZYSTKIE PORADY I KONSULTACJE UDZIELANE W PUNKTACH INFORMACYJNO -KONSULTACYJNYCH SĄ BEZPŁATNE!

Punkty Informacyjno - Konsultacyjne są czynne od poniedziałku do piątku (w godzinach popołudniowych odbywają się grupy wsparcia i poradnictwo specjalistyczne)

Zapisy osobiste lub telefoniczne pod nr 22 724 94 69 bądź 797 832 787, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00.

W sprawach nagłych istnieje możliwość skorzystania z porady/konsultacji w najbliższym terminie dyżuru specjalisty.


Kontakt:
ul. Kościuszki 58, 05-822 Milanówek
(nad sklepem „Społem”, wejście drzwiami obok wejścia do sklepu)
profilaktyka@ops.milanowek.pl

tel. 22 724 94 69

tel. kom 797 832 787

 • Magdalena Jachna, główny specjalista ds. profilaktyki i uzależnień
 • Paulina Tokarska, podinspektor ds. uzależnień

PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB UZALEŻNIONYCHI ICH RODZIN

Realizuje poniższą pomoc specjalistyczną:

Konsultacje indywidualne

 • Adam Maziewski, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień  - udziela indywidualnego wsparcia osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, DDD

Przyjmuje: czwartki w godz. 17.00-18.00 oraz 21.00-22.00

przy  ul. Grudowskiej 26

 • Bernarda Kejres, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Przyjmuje: wtorek w godz. 19.00-20.00

przy  ul. Grudowskiej 26

Grupa wsparcia dla osób współuzależnionych

Prowadzona przez Pana Adama Maziewskiego

czwartki w godz. 18:00 – 21:00

przy  ul. Grudowskiej


PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY 

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

Realizuje poniższą pomoc specjalistyczną:

Konsultacje indywidualne

 • Urszula Karpińska-Derek - prawnik – poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych
  Przyjmuje: wtorek w godz.  13.00-18.00

przy  ul. Kościuszki 58

 • Marta Dubielis, prawnik, mediator - poradnictwo w zakresie spraw rodzinnych i opiekuńczych, mediacje

Przyjmuje: drugi w wtorek miesiąca w godz. 9.00-11.00

przy ul. Kościuszki 58

 • Janina Filcek, psycholog dla dorosłych – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, kurator sądowy, mediator sądowy
  Przyjmuje: czwartek w  godz. 12.00-20.00

przy  ul. Kościuszki 58

 • Katarzyna Krawczyk, psycholog dla dzieci i młodzieży – certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, psychoterapeuta rodzinny
  Przyjmuje: piątek w godz. 12.00-20.00

przy  ul. Kościuszki 58

 • Izabela Bielecka, psycholog dla dzieci i młodzieży, pedagog – terapeuta pracujący w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej, praktyk NLP, specjalista terapii dzieci z ADHD, terapia pedagogiczna

Przyjmuje: soboty w godz. 12.00-17.00

przy  ul. Kościuszki 58

 • Elżbieta Dybińska, psycholog dla dorosłych – specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Przyjmuje: czwartki w godz. 13.30-16.30

przy ul. Grudowska 26


Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich „Quo Vadis”

ul. Grudowska 26

05-822 Milanówek

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa i piątek

od godziny 17 do godziny 19

Zapraszamy!


Wersja do druku