Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Samorząd»  Projekty realizowane przez Gminę Milanówek»  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusionGmina Milanówek w okresie od 15.11.2012 r. do 31.05.2014 r. realizowała projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu to 752.419,77 zł, w tym otrzymane dofinansowane – 722.654,35 zł.

W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy wraz z drukarkami oraz zapewniono dostęp do Internetu dla 71 gospodarstw domowych. Dodatkowo uczestnicy projektu zostali przeszkoleni w zakresie obsługi komputera oraz korzystania z Internetu.

W ramach projektu zakupiono również sprzęt komputerowy dla 5 jednostek publicznych:

  • Zespół Szkół Gminnych nr 1 – 20 komputerów oraz drukarka,
  • Szkoła Podstawowa nr 2 – 16 komputerów oraz drukarka,
  • Zespół Szkół Gminnych nr 3 – 26 komputerów oraz drukarka,
  • Milanowskie Centrum Kultury – 2 komputery oraz drukarka,
  • Ośrodek Pomocy Społecznej – 2 komputery oraz drukarka.


W dniu 30 lipca 2013 r odbyło się publiczne losowanie Beneficjentów Ostatecznych projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek".
O wynikach losowania Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.
Informację można również uzyskać telefonicznie podając numer PESEL u Koordynatora Projektu Pani Agnieszki Roszkowskiej pod nr telefonu 883 733 411.

Informacja o losowaniu uczestników projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek”


Publiczne losowanie Beneficjentów Ostatecznych projektu pn.:
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek"
odbędzie się dnia 30.07.2013 r. o godz.13:00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Milanówka na ul. Spacerowej 4


 

„DOTACJE NA INNOWACJE- INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion 

Projekt pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Milanówek"

Numer Projektu: POIG.08.03.00-14-088/12
Beneficjent: Gmina Milanówek
Wartość dofinansowania: 774 195,80 PLN
Okres realizacji: 01.01.2013 -31.12.2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców  Gminy Milanówek. Cel ten realizowany będzie poprzez zapewnienie dostępu do Internetu wytypowanej grupie 62 gospodarstw domowych przez okres bezpośredniego wdrożenia projektu, tj.1 rok i 5 lat okresu trwałości. W ramach działań koordynacyjnych mających na celu zmniejszenie problemu wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy zostanie również zapewniony dostęp do Internetu i zakupiony sprzęt  dla 5 jednostek publicznych podległych Beneficjentowi.

Grupą docelową Projektu są:
1.GOSPODARSTWA DOMOWE z terenu Gminy Milanówek spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej i systemu świadczeń rodzinnych, w tym dzieci i młodzież ucząca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, rodziny zastępcze oraz osoby niepełnosprawne oraz samotni rodzice.

2.INSTYTUCJE - jednostki organizacyjne Gminy Milanówek, w tym:

-Zespół Szkół Gminnych nr 1, ul. Królewska 69 (20 komputerów)
- Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Literacka 20 (16 komputerów)
- Zespół Szkół Gminnych nr 3, ul. Żabie Oczko 1 (26 komputerów)
- Milanowskie Centrum Kultury, ul. Kościelna 3 (2 komputery)
- Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Fiderkiewicza 41 (2 komputery)

Formularze zgłoszeniowe można składać do 28 czerwca 2013 roku w Urzędzie Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 (Punkt Obsługi Interesantów) oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku ul. Fiderkiewicza 41"
Informacji udziela koordynator projektu: Łukasz Stępień tel. 22 758 30 61 wew. 249


Wersja do druku