Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Milanówek Miasto Mieszkańców»  Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne 2012

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 7583061 wew. 212;
adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl
p. Karolina Kępka tel. 22 7583061 wew. 221;
adres e-mail: karolina.kepka@milanowek.pl


Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy WysockiOGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty oraz określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Milanówek

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 7583061 wew. 212;
adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl
p. Karolina Kępka tel. 22 7583061 wew. 221;
adres e-mail: karolina.kepka@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Milanówek

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 7583061 wew. 212;
adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl
p. Karolina Kępka tel. 22 7583061 wew. 221
adres e-mail: karolina.kepka@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Milanówka

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 7583061 wew. 212;
adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl
p. Karolina Kępka tel. 22 7583061 wew. 221;
adres e-mail: karolina.kepka@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany  w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią
osoba do kontaktu: p. Emilia Misiak tel. 22 7583061 wew. 212
adres e-mail: emilia.misiak@milanowek.pl
p. Karolina Kępka tel. 22 7583061 wew. 221
adres e-mail: karolina.kepka@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 30.10.2012 r. do 12.11.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

projektu Uchwały w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2013

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka
w sprawie: : Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, na rok 2013

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 22.10.2012 r. do 01.11.2012 r.
komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty
osoba do kontaktu: p. Bożena Ciesielka tel. 22 7583061 wew. 116;
adres e-mail: bozena.ciesielka@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 22.10.2012 r. do 01.11.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu Uchwały w sprawie: ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka wsprawie: ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 05.10.2012 r. do 11.10.2012 r
komórka odpowiedzialna: Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
osoba do kontaktu: p. Magdalena Poszwińska tel. 22 7583061 wew. 243;
adres e-mail: magdalena.poszwinska@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 05.10.2012 r. do 11.10.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka
/-/
Jerzy Wysocki

Wyniki Konsultacji:


 

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

 

projektu Uchwały w sprawie: nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: nadania kategorii drogi gminnej drogom publicznym na terenie Miasta Milanówka

forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 04.10.2012 r. do 11.10.2012 r
komórka odpowiedzialna: Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej
osoba do kontaktu: p. Katarzyna Królikowska tel. 22 7583061 wew. 208;
adres e-mail: katarzyna.krolikowska@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45.

Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 04.10.2012 r. do 11.10.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

 

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Jerzy Wysocki

Wyniki Konsultacji:


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 6 sierpnia do 7 września.

Projekt uchwały zostanie:

1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.mazovia.pl, na stronach internetowych www.mazovia.pl, www.dialog.mazovia.pl, www.ngo.pl;

2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie www.dialog.mazovia.pl;

3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Skoczylasa 4, pok. 242, oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego:

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

Opinie do projektu należy składać na udostępnionym formularzu w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul Skoczylasa 4;

2) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wymienione adresy:

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,

b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,

c) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,

d) Delegatura Radomiu ul. Kościuszki 5a,

e) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4.

3) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

4) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa.

 

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjno-Prawnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu Obywatelskiego pod nr telefonu
22 59 79 172, 59 79 298, e-mail: dialog@mazovia.pl.

 


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych osób starszych zamieszkujących na terenie Miasta Milanówka

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 17.05.2012 r. do 24.05.2012 r.

komórka odpowiedzialna: Sekretarz

osoba do kontaktu: p. Anna Zajączkowska tel. 22 7583061 wew. 211; adres e-mail: sekretarz@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wyniki Konsultacji:


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka zmieniającą uchwałę w sprawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz uprawnień do ulg i przejazdów bezpłatnych w środkach komunikacji miejskiej miasta Milanówka

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r.

komórka odpowiedzialna: Referat Technicznej Obsługi Miasta Urzędu Miasta Milanówka

osoba do kontaktu: p. Wiesław Krendzelak tel. 22 7583061 wew. 225;

adres e-mail:wiesław.krendzelak@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie zmiany uchwały Nr 379/XXXIII/06 Rady Miasta Milanówka z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie: określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin oraz nauczycieli: pedagogów, logopedów, psychologów zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Milanówek

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r.

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka

osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata2@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wyniki Konsultacji:


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały: w sprawie zmiany uchwały Nr 332/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie zmiany uchwały Nr 332/XXIX/09 Rady Miasta Milanówka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu ustalającego tryb udzielania i rozliczania dotacji przyznanych z budżetu Gminy Milanówek przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom podstawowym i gimnazjom prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r.

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka

osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata2@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany drogą elektroniczną organizacjom pozarządowym oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, których działalność statutowa dotyczy projektu w/w uchwały do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 17.05.2012 r. do 23.05.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wyniki Konsultacji:


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: zasad i warunków używania herbu i flagi Miasta Milanówka
forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 02.02.2012 r. do 10.02.2012 r.
komórka odpowiedzialna: Sekretarz
osoba do kontaktu: p. Bożena Ciesielka – Referent w Referacie Oświaty
tel. 22 758 30 61 w. 200
adres e-mail: ciesielka@milanowek.pl
Projekt uchwały zostanie przesłany organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 02.02.2012 r. do 10.02.2012 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka
Jerzy Wysocki

Wyniki Konsultacji:


Wersja do druku