Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Milanówek Miasto Mieszkańców»  Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne 2011

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Milanówek
forma konsultacji: pisemna
termin konsultacji: od 10.11.2011 r. do 18.11.2011 r.

komórka odpowiedzialna: Referat Oświaty Urzędu Miasta Milanówka
osoba do kontaktu: p. Katarzyna Wąsińska-Jano tel. 22 7583061 wew. 185 oswiata2@milanowek.pl

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 10.11.2011 r. do 18.11.2011 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki


OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012

forma konsultacji: pisemna

termin konsultacji: od 09.11.2011 r. do 17.11.2011 r.

komórka odpowiedzialna: Referat Organizacyjny

osoba do kontaktu: p. Bożena Ciesielka – Referent w Referacie Organizacyjnym
tel. 22 758 30 61 w. 200
adres e-mail: ciesielka@milanowek.pl

Projekt uchwały zostanie przesłany organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 09.11.2011 r. do 17.11.2011 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

Burmistrz Miasta Milanówka

Jerzy Wysocki

 • OGŁOSZENIE wyniku konsultacji (pdf)
 • Razem dla Milanówka - formularz zgłoszenia opinii (pdf)
 • POPRAWIONY Projekt Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012 (pdf)

 • OGŁOSZENIE
  o przystąpieniu do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

  Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Milanówka na lata 2011-2015

  forma konsultacji: pisemna

  termin konsultacji: od 27.07.2011 r. do 11.08.2011 r.

  komórka odpowiedzialna: Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku

  osoba do kontaktu: p. Elżbieta Ciesielska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
  tel. 22 7249792, tel. 22 7249083
  adres e-mail: ops@ops.milanowek.pl

  Projekt uchwały zostanie przesłany organizacjom pozarządowym drogą elektroniczną oraz udostępniony będzie w wersji papierowej - w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Fiderkiewicza 41 i w Urzędzie Miasta Milanówka przy ul. Kościuszki 45. Na indywidualną prośbę organizacji, w uzasadnionej sytuacji, projekt może zostać przesłany w formie papierowej drogą pocztową.

  Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Milanówka, do wnoszenia uwag i opinii w terminie od 27.07.2011 r. do 11.08.2011 r. za pośrednictwem załączonego formularza opinii.

  Burmistrz Miasta Milanówka
  /-/
  Jerzy Wysocki


  Wersja do druku