Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/4/TOM/15 Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni mineralnej i mineralno-asfaltowej na terenie miasta Milanówka

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót załącznik nr 1
Formularz oferty załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3
Wykaz wykonanych robót załącznik nr 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik nr 5
Wykaz personelu załącznik nr 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik nr 7
Oświadczenie o braku pdstaw do wykluczenia załącznik nr 8
Oświadczenie art. 24 ust. 2
załącznik nr 9
Wzór umowy załącznik nr 10
Zgłoszenie robót przeznaczonych do wykonania w ramach umowy załącznik nr 1
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik

Termin składania ofert: 15 kwietnia 2015 r.

Osoby odpowiedzialne: Elena Niedźwiecka, Joanna Sierpińska, Andrzej Kaleta


Wersja do druku