Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP.271/5/OŚZ/15 Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Milanówka w okresie od maja do listopada 2015 roku

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
Specyfikacja Techniczna ST załącznik nr 1
Formularz oferty załącznik nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3
Wykaz wykonanych usług załącznik nr 4
Wykaz potencjału technicznego załącznik nr 5
Wykaz personelu załącznik nr 6
Oświadczenie o uprawnieniach personelu załącznik nr 7
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 8
Oświadczenie art. 24 ust. 2
załącznik nr 9
Wzór umowy załacznik nr 10
Zawiadomienie o wyborze ofert pobierz plik
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik

Termin składania ofert: 14 kwietnia 2015 r., godz. 12.15

Osoby odpowiedzialne: Emilia Misiak, Aneta Węgrzynowicz


Wersja do druku