Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP/271/7/TOM/15 Wykonanie zagospodarowania terenu Amfiteatru w Milanówku

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument
Załącznik nr 1 Program funkcjonalno-użytkowy pobierz dokument
Załącznik nr 2 Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pobierz dokument
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pobierz dokument
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych robót pobierz dokument
Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych usług pobierz dokument
Załącznik nr 6 Wykaz potencjału technicznego
pobierz dokument
Załącznik nr 7 Wykaz personelu
pobierz dokument
Załącznik nr 8 Oświadczenie o uprawnieniach personelu
pobierz dokument
Załącznik nr 9 Wykaz wykonanych dodatkowych robót i usług
pobierz dokument
Załącznik nr 10 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
pobierz dokument
Załącznik nr 11 Oświadczenie art. 24 ust. 2 pkt.5
pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz dokument

Uwaga! Postępowanie unieważnione.

Termin składania wniosków: 25 maja 2015 r., godz. 12:15

Osoby odpowiedzialne: Joanna Sierpińska, Andrzej Kaleta


Wersja do druku