Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP/271/9/GNPP/15 Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument
SIWZ pobierz dokument
Załącznik nr 1 Standardy zapisu Dokumentów Planistycznych pobierz dokument
Załącznik nr 1a Katalog obiektów pobierz dokument
Załącznik nr 1b Model modułu RP pobierz dokument
Załącznik nr 1c Pliki .xsd pobierz dokument
Załącznik nr 2 Formularz oferty pobierz dokument
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pobierz dokument
Załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług pobierz dokument
Załącznik nr 5 Wykaz personelu pobierz dokument
Załącznik nr 6 Oświadczenie o uprawnieniach personelu pobierz dokument
Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pobierz dokument
Załącznik nr 8 Oświadczenie art. 24 pobierz dokument
Załącznik nr 9 Wzór umowy pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi pobierz dokument
Pytania i odpowiedzi II pobierz dokument
Ogłoszenie o wyborze oferty pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu wyboru najkorzystiejszej oferty pobierz dokument
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert pobierz dokument

Termin składania wniosków: 12 czerwca 2015 r.

Osoby odpowiedzialne: Anna Fabisiak i Piotr Obrębski


Wersja do druku