Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Milanówek Miasto Mieszkańców»  Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Burmistrz Miasta Milanówka, działając na podstawie art. 7 ust 3 oraz w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji zmian dot. uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 6 kwietnia 2017 roku do dnia 5 maja 2017 roku w formie:

  1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i złożenie go osobiście w Urzędzie Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45 / ul. Spacerowa 4 lub przesłanie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: aleksandra.zuraw@milanowek.pl;
  2. ankiety elektronicznej i papierowej;
  3. ustnego zbierania uwag w dni robocze - pn.-czw. w godz. 8:00-16:00 i w pt. w godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Miasta Milanówka w referacie Technicznej Obsługi Miasta przy ul. Spacerowej 4, I piętro.

Projekt uchwały Rady Miasta Milanówka w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, formularz konsultacyjny oraz ankieta elektroniczna będą dostępne od dnia 6 kwietnia 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.milanowek.pl, w zakładce Konsultacje społeczne, na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka pod adresem www.milanowek.pl w zakładce Mieszkańcy, Rewitalizacja. Wersja papierowa projektu uchwały, formularza konsultacyjnego oraz ankiety będzie dostępna w Urzędzie Miasta Milanówka w referacie Technicznej Obsługi Miasta przy ul. Spacerowej 4, I piętro.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

Wypełnij ankietę on-line

Pliki do pobrania:


Wersja do druku