Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Sprawozdania budżetowe 2007

 • Rb NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kwartał 2007 roku (pdf - 1060.3 kB, 05.02.2009)
 • Rb NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kwartał 2007 roku (pdf - 1063.08 kB, 05.02.2009)
 • Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 roku
 • Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 roku
 • Rb-30 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 roku (pdf - 1078.44 kB, 03.05.2008)
 • Rb-33 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 roku (pdf - 1071.8 kB, 03.05.2008)
 • Rb-34 - sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od początku roku 2007 do końca 4. kwartału 2007 roku (pdf - 1063.54 kB, 03.05.2008)
 • Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 roku
 • Rb-34 - kwartalne sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres od początku roku 2007 do końca 4. kwartału 2007 roku
 • Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 roku
 • Rb-ST - roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2007 roku (pdf - 1057.2 kB, 03.05.2008)
 • Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań za okres od początku roku do 31 grudnia 2007 roku (pdf - 1090.32 kB, 03.05.2008)
 • Rb-PDP - sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do końca 2007 roku
 • Dochody budżetowe miasta Milanówka według źródeł ich pochodzenia za III kwartały 2007 roku (pdf - 122.58 kB, 31.10.2007)
 • Dochody budżetowe miasta Milanówka według działów za III kwartały 2007 roku (pdf - 127.13 kB, 31.10.2007)
 • Informacja o deficycie/nadwyżce miasta Milanówka za III kwartały 2007 roku (pdf - 158.14 kB, 31.10.2007)
 • Wydatki budżetowe miasta Milanówka według działów za III kwartały 2007 roku (pdf - 746.76 kB, 31.10.2007)
 • Wydatki budżetowe miasta Milanówka wg działów za I półrocze 2007 roku (pdf - 736.42 kB, 03.08.2007)
 • Dochody budżetowe miasta Milanówka wg działów za I półrocze 2007 roku (pdf - 333.65 kB, 03.08.2007)
 • Dochody budżetowe miasta Milanówka wg źródeł ich pochodzenia za I półrocze 2007 roku (pdf - 322.96 kB, 03.08.2007)
 • Informacja o deficycie/nadwyżce Miasta Milanówka za I półrocze 2007 roku (pdf - 417.74 kB, 03.08.2007)
 • Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za II kw. 2007 roku (pdf - 120.16 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za II kw. 2007 roku (pdf - 299.92 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za II kw. 2007 roku (pdf - 113.77 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych GFOŚiGW za II kw. 2007 roku (pdf - 106.95 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-34 z wykonania planu dochodów własnych OPS i wydatków nimi finansowanych za II kw. 2007 roku (pdf - 96.74 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-34 z wykonania planu_dochodów własnych UM i wydatków nimi finansowanych za II kw. 2007 roku (pdf - 96.77 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za II kw. 2007 roku (pdf - 101.18 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce, deficycie za II kw. 2007 roku (pdf - 97.33 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za II kw. 2007 roku (pdf - 98.08 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych za II kw. 2007 roku (pdf - 206.83 kB, 31.07.2007)
 • Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za I kw. 2007 roku (pdf - 120.08 kB, 10.05.2007)
 • Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za I kw. 2007 roku (pdf - 294.9 kB, 10.05.2007)
 • Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za I kw. 2007 roku (pdf - 100.98 kB, 10.05.2007)
 • Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie za I kw. 2007 roku (pdf - 97.66 kB, 10.05.2007)
 • Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych za I kw. 2007 roku (pdf - 198.8 kB, 10.05.2007)
 • Informacja o deficycie/nadwyżce miasta Milanówka za I kwartał 2007 roku (pdf - 27.19 kB, 14.06.2007)
 • Dochody budżetowe miasta Milanówka wg działów za I kwartał 2007 roku (pdf - 21.78 kB, 14.06.2007)
 • Dochody budżetowe miasta Milanówka wg źródeł ich powstawania za I kwartał 2007 roku (pdf - 20.92 kB, 14.06.2007)
 • Wydatki budżetowe miasta Milanówka wg działów za I kwartał 2007 roku (pdf - 28.92 kB, 14.06.2007)
 • Sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku (pdf - 127.97 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-27S z wykonania dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku (pdf - 217.01 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-28S z wykonania wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku (pdf - 279.84 kB, 12.04.2007)
 • Sprawozdanie Rb-30 z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku (pdf - 113.28 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-33 z wykonania planów finansowych GFOŚiGW za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku (pdf - 106.51 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-34 z wykonania planu dochodów własnych OPS i wydatków nimi finansowanych za okres od początku roku 2006 do końca 4 kwartału roku 2006 roku (pdf - 97.08 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-34 z wykonania planu dochodów własnych UM i wydatków nimi finansowanych za okres od początku roku 2006 do końca 4 kwartału roku 2006 roku (pdf - 97.8 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-N o stanie należności za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku (pdf - 101.25 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku (pdf - 97.37 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2006 roku (pdf - 97.85 kB, 16.03.2007)
 • Sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych na koniec 2006  roku (pdf - 91.06 kB, 16.03.2007)
 • Dochody Budżetowe (pdf - 131.98 kB, 04.01.2007)

 • Wersja do druku