Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

Strona główna» Aktualności

Spółka Wodna Milanówek: Statut, Zarząd, kontakt, rola

data wytworzenia: poniedziałek, 5 grudnia 2011,
data aktualizacji: poniedziałek, 5 grudnia 2011

Spotkanie założycielskie w dniu 7 listopada 2011 zaowocowało uchwaleniem Statutu Spółki Wodnej Milanówek działającej na terenie naszej gminy. Powołano Zarząd oraz ustalono stanowiska wchodzących w jego skład osób:

 

 

Witold Rytwiński - Przewodniczący

  • Michał Inkielman - Zastępca
  • Grzegorz Szyszkowski - Sekretarz
  • Leon Korepta - Członek
  • Piotr Salamon - Członek

Wyłoniony został również skład Komisji Rewizyjnej w osobach Krzysztofa Kołodziejskiego, Piotra Stefankiewicza i Stanisława Wolaka. 
Zarząd zobowiązał się przeprowadzić dalsze czynności związane z rejestracją spółki wodnej. W tym celu w Starostwie Powiatu Grodziskiego został złożony Statut Spółki Wodnej. Po jego weryfikacji, naniesieniu ewentualnych poprawek i uprawomocnieniu się decyzji Starosty, Spółka Wodna Milanówek stanie się osobą prawną. Kolejnym niezbędnym krokiem będzie wpis do katastru wodnego - systemu informacyjnego o gospodarowaniu wodami.Po przeprowadzeniu czynności rejestracyjnych Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie, na którym zostanie ustalona wysokość składek członkowskich oraz omówione zostaną priorytety inwestycyjne na rok 2012. Wszelkie uzgodnienia organizacyjne, w tym informacje o spotkaniach będą zamieszczane na stronie Miasta Milanówka. 
Pytania dotyczące działalności Spółki Wodnej można kierować do Przewodniczącego Zarządu – Witolda Rytwińskiego pod numerem 501 681 397.
Spółka będzie zmierzać w kierunku objęcia swoją działalnością jak największej liczby prywatnych posesji, na których problem wód deszczowych i roztopowych daje się we znaki. Przywracanie funkcjonalności urządzeń wodnych na terenach prywatnych w połączeniu z działaniami prowadzonymi w tej tematyce przez gminę pozwoli na stworzenie całościowego systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta. Istotne jest nie tylko ich jak najszybsze odprowadzanie z problematycznych obszarów, ale i możliwość retencjonowania wody w okresach bezopadowych. Jest to zadanie, które nie może być realizowane inaczej, jak tylko wspólnymi siłami gminy z właścicielami prywatnych terenów. Przypomnijmy – Gmina nie ma prawa wykonywać robót w tym zakresie na terenach prywatnych. Możliwość taką ma za to spółka wodna będąca inicjatywą zainteresowanych mieszkańców.

Katarzyna Sobańska – Leonowicz
Podinspektor w Referacie
Technicznej Obsługi Miasta

« Wróć do listy aktualności