Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Mieszkańcy»  Milanówek Miasto Mieszkańców»  Konsultacje społeczne

Konsultacje dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023

Burmistrz Miasta Milanówka, działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z późn. zm.), ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023.

Konsultacje mają na celu zebranie od Mieszkańców Milanówka oraz wszystkich interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023, w tym proponowanych działań rewitalizacyjnych. Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 5 stycznia 2017 roku do dnia 3 lutego 2017 roku w formie:

  1. zbierania uwag w formie elektronicznej, poprzez przesłanie opinii na adres e-mail rewitalizacja@milanowek.pl
  2. ankiety elektronicznej, dostępnej pod adresem https://goo.gl/forms/fhvZuvYYPop1mNgf1
  3. ustnego zbierania uwag w dni robocze pon-czw. w godz. 8:00-16:00 i w pt. w godz. 8:00-15:00 w Urzędzie Miasta Milanówka w referacie Technicznej Obsługi Miasta przy ul. Spacerowej 4, I piętro
  4. spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2017 r. od godz. 18:30 w Szkole Podstawowej nr 2, ul. Literacka 20 w Milanówku.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 oraz zawarte w nim proponowane działania rewitalizacyjne.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Milanówka na lata 2017-2023 oraz ankieta elektroniczna będą dostępne od dnia 5 stycznia 2017 roku w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym www.bip.milanowek.pl, w zakładce Konsultacje społeczne, na stronie internetowej Urzędu Miasta Milanówka pod adresem www.milanowek.pl w zakładce Mieszkańcy, Rewitalizacja oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Milanówka w referacie Technicznej Obsługi Miasta przy ul. Spacerowej 4, I piętro.

Wypełnij ankietę on-line

Plik do pobrania:

Zobacz również:


Wersja do druku