Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij
Strona główna »  Poradnik interesanta»  Referat Gospodarki Nieruchomościami

Referat Gospodarki Nieruchomościami - karty usług

GN/01 Podział nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i leśne

GN/02 Podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w razie jego braku zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. zgodnie z przepisami odrębnymi lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

GN/03 Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

GN/04 Połączenie i ponowny podział nieruchomości ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjonalne zagospodarowanie

GN/05 Ustalanie numeracji porządkowej budynków

GN/06 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

GN/07 Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości

GN/08 Porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę lub pod poszerzenie drogi publicznej, kategorii drogi gminnej

GN/09 Nadanie klauzuli ostateczności decyzji

GN/10 Udzielenie dotacji celowej na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku położonym w milanówku, wpisanym do rejestru zabytków

 


Wersja do druku