Strona milanowek.pl wykorzystuje do działania pliki cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej »

[X] Zamknij

ZP/2/TOM/15 Ogłoszenie dot. przetagu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn "Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka"

Ogłoszenie o zamówieniu pobierz dokument
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz dokument
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz dokument
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót załącznik 1
Przedmiar załącznik 2
Umowa załącznik 3
Formularz oferty załącznik 4
Oświadczenie art. 24 ust. 2 załącznik 5
Oświadczenie art. 22 PZP załącznik 6
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik 7
Wykaz robót załącznik 8
Wykaz narzędzi załącznik 9
Wykaz osób załącznik 10
Zobowiązanie załącznik 11
Informacja o wyborze ofert załącznik 12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik

Termin składania ofert: 20 luty 2015 r.

Osoby odpowiedzialne: Elena Niedźwiecka i Andrzej Kaleta


Wersja do druku